Verduurzaming kantoorgebouwen loont

Kantoorgebouwen met een beter energielabel hebben duidelijk lagere verwarmingskosten. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark OSCAR (Office Service Charge Analysis Report) van Jones Lang LaSalle. Wel kunnen ondernemers nog veel besparen op het elektriciteitsverbruik in hun gebouwen.

Verwarmingskosten kantoorgebouwen lager
Gebouwen met een energielabel van een hoge categorie hebben duidelijk lagere verwarmingskosten dan gebouwen met een label van een lagere categorie. Dit verschil is flink toegenomen ten opzichte van 2012. Bij nieuwere gebouwen zijn de verwarmingskosten substantieel lager dan bij oudere, waarschijnlijk door betere isolatie.

Besparing mogelijk op elektra
Het elektriciteitsverbruik van kantoorgebouwen met een A- tot en met C-label is nog niet veel lager dan bij kantoren met een label D t/m G. Ook zijn de kosten voor elektra in nieuwe gebouwen hoger dan in oudere, waarschijnlijk door een hoger serviceniveau en geavanceerdere klimaatsystemen. Op elektriciteitsverbruik kan dus nog veel bespaard kan worden.

Duurzaam kantoorgebruik
De OSCAR geeft inzicht in de servicekosten van kantoorgebouwen. Bijna de helft van de servicekosten bestaat uit kosten voor energieverbruik. Duurzame investeringen in kantoren kunnen het energieverbruik terugdringen. Volgens Jones Lang LaSalle is het daadwerkelijk duurzaam gebruiken van het gebouw ook nodig voor een lagere energierekening. Jones Lang LaSalle geeft hiervoor twee suggesties. Het serviceniveau kan beter worden afgestemd op de wensen van de gebruikers van het gebouw. Ook is winst mogelijk door het afsluiten van een greenlease. Dit is een huurovereenkomst gericht op duurzaamheid tussen eigenaren, gebruikers en vastgoedmanagers.

Steeds meer energielabels
58% van de kantoorgebouwen in de benchmark van 2013 heeft een energielabel. Dit is een grote stijging vergeleken met vorig jaar, toen slechts 28% van de gebouwen over een label beschikte. De OSCAR 2013 is gebaseerd op 356 objecten en 2,5 miljoen m² vloeroppervlak. Dit vertegenwoordigt 5 procent van de Nederlandse kantorenvastgoedmarkt.