Naast het voldoen aan de door de overheid opgelegde verplichting tot het  hebben van een energieprestatiecertificaat biedt een EPA – U maatwerkadvies de organisatie een mogelijkheid om op kostenefficiënte wijze energiebesparende maatregelen uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Daarnaast kan een
maatwerkadvies worden gebruikt als energieonderzoek voor meerjarenafspraken, wettelijke verplichtingen in het kader van de Wet Milieubeheer en het aanvragen van subsidies.
Een maatwerkadvies geeft specifieker inzicht in verbetermaatregelen gericht op het gebouw én het gebruik. Het is een integraal en uitvoeringsgericht advies dat helpt om structureel energie te besparen. Een maatwerkadvies biedt een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw en inzicht in de kosten en baten van
verbetermaatregelen. Het advies vormt een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet Milieubeheer.

De kosten voor een maatwerkadvies zijn aftrekbaar van de belastbare winst, mits u een maatregel treft die vermeld staat in het EPA-rapport. De EIA en VAMIL regeling bieden mogelijkheden om investeringen in energiebesparing af te trekken van de belasting. Uw voordeel kan hierbij  oplopen tot 19% van de investering.

De kosten voor een maatwerkadvies zijn afhankelijk van de grootte van  het vastgoedobject en de te onderzoeken variabelen. Neem gerust contact  met ons op om een offerte aan te vragen.