EU verzoekt Nederland opnieuw om de verplichtingen op grond van EU-wetgeving inzake energie-efficiëntie van gebouwen na te komen.

De Commissie heeft Nederland en het Verenigd Koninkrijk verzocht ervoor te zorgen dat altijd energieprestatiecertificaten worden verstrekt bij de verkoop of de verhuur van een gebouw. De afgifte van een energieprestatiecertificaat is een van de belangrijkste vereisten die zijn neergelegd in de EU-wetgeving inzake de energie-efficiëntie van gebouwen (Richtlijn 2010/31/EU). Deze inbreuken betreffen de onjuiste toepassing van de bepalingen voor de afgifte van energieprestatiecertificaten. Het certificaat is bedoeld om de kopers en huurders te informeren over de energie-efficiëntieklasse van hun gebouw en om het terugdringen van het energieverbruik van gebouwen te stimuleren. Deze verzoeken worden gedaan in de vorm van met redenen omklede adviezen in het kader van de EU-inbreukprocedure. Is er binnen twee maanden geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie deze twee lidstaten voor het Hof van Justitie dagen. De Commissie heeft Nederland in juni 2013 en het Verenigd Koninkrijk in september 2013 een met redenen omkleed advies gestuurd met het verzoek om alle bepalingen van de richtlijn inzake de energie-efficiëntie van gebouwen in nationaal recht om te zetten.