Epc toch naar 0,4 in 2015

De epc voor nieuwbouw gaat in 2015 toch naar 0,4. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft 19-12-2013 met dat voorstel van de PvdA en de SP ingestemd. Nederland is in Europees verband verplicht om in 2020 een (bijna) energieneutrale nieuwbouw te realiseren. In het ‘Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw’ is opgenomen dat in 2015 de nieuwbouweisen worden aangescherpt. Voor woningbouw gaat het om een EPC van 0,4 en bij utiliteitsgebouwen om 50 procent energielastenverlaging ten opzichte van het niveau van 2007.
Minister Blok is op basis van een eerste studie naar de kostenoptimaliteit van de aanscherping van de EPC naar 0,4 bang voor te hoge bouwkosten die de verlaging van de EPC met zich meebrengt. Het merendeel van de tweede kamer vindt echter dat er nog één of twee tussenstappen nodig zijn om het groeipad vanuit het huidige niveau naar het niveau nul energie evenwichtig te faseren, En wil vasthouden aan de eerder gemaakte afspraken.