Biogascentrale levert 23 miljoen m3 gas per jaar

GasTerra en Bio Rights hebben op 10 januari een overeenkomst getekend voor de productie en levering van tenminste 23 miljoen m3 groen gas per jaar. Hiermee is dit het grootste groengasproject van Nederland. Bio Rights wil in Hardenberg (Overijssel) een installatie bouwen om niet-eetbare biomassa om te zetten in biobrandstoffen, zoals biogas en bio-ethanol. Het biogas wordt opgewerkt en vervolgens in het netwerk van Gasunie ingevoed; de bio-ethanol kan in benzine worden bijgemengd. Bio Rights wil het koolstofdioxide dat de installatie produceert afvangen en hergebruiken in het proces, of verkopen aan bijvoorbeeld de glastuinbouw. Naar verwachting start de bouw in de loop van dit jaar

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Groen gas kan ingevoed worden op het normale gasnet en gebruikt worden door iedereen die een gasaansluiting heeft. Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Vertogas de certificaten uit. Vertogas controleert of het gas voldoet aan de gestelde eisen voor zo’n certificaat. Netbeheerders stellen strenge eisen aan de kwaliteit van het gas dat wordt ingevoed op het net. De gaskwaliteit en de staat van het gasnet worden veelvuldig gecontroleerd. Door de kwaliteitscontroles van de netbeheerders is het groene gas dat door het gasnet stroomt schoon en veilig.