Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen weggestemd.

In verband met de implementatie van de Europese Richtlijn 2010/31/EU in 2011 is het wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen ingediend. Dit wetsvoorstel introduceerde sancties indien bij de verkoop en de verhuur van gebouwen (waaronder geliberaliseerde woningen) geen energielabel zou  worden overhandigd aan de koper c.q. de huurder. Zonder …