Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen weggestemd.

In verband met de implementatie van de Europese Richtlijn 2010/31/EU in 2011 is het wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen ingediend. Dit wetsvoorstel introduceerde sancties indien bij de verkoop en de verhuur van gebouwen (waaronder geliberaliseerde woningen) geen energielabel zou  worden overhandigd aan de koper c.q. de huurder. Zonder energielabel zou een eigendomsoverdracht bij de notaris niet mogelijk zijn. En als een gebouw zou worden verhuurd zonder dat er een energielabel voorhanden  zou zijn of deze niet aan de huurder zou worden uitgereikt, dan zou de huur met 10% gekort mogen worden.

De Tweede Kamer heeft op 20 november 2012 over dit wetsvoorstel en de daartegen ingediende moties gestemd. Het gehele wetsvoorstel is verworpen. Regeringspartij VVD heeft tegen gestemd, omdat het vindt dat Brussel zich niet met de Nederlandse huizenmarkt moet bemoeien, vooral niet in een tijd dat er al zo weinig huizen worden. Het wetsvoorstel is dus van de baan.

Minister Blok betreurt de gang van zaken. Hij meent dat een lidstaat niet de vrijheid heeft om zich wel of niet aan een richtlijn te houden. Verwerping van het wetsvoorstel betekent dat de Europese Unie hoge boetes kan opleggen aan Nederland, omdat Nederland niet tijdig aan de eisen uit de Europese Richtlijn heeft voldaan. De Europese Commissie maande Nederland in 2011 al aan om voort te maken met wetgeving die sancties stelt op het niet overhandigen van een energielabel bij verkoop  en bij verhuur. De Europese Commissie dreigde met forse boetes als dit niet voor 1 januari 2013 (voor overheidsgebouwen) en voor 1 juli 2013 (voor alle andere gebouwen) is geregeld. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stuurt vandaag of morgen een brief terug over onder meer het besluit van de Tweede Kamer. Daarin valt wellicht meer te lezen over het
stranden van dit wetsvoorstel en hoe het nu verder moet.