In sommige gevallen is een maatwerkadvies te uitgebreid en is er behoefte aan een vereenvoudigd maar net zo overzichtelijk advies. Dan kan de Energie Quickscan uitkomst bieden. De Energie Quickscan is een overzichtelijk rapport waarin de energiebesparende mogelijkheden staan samengevat. Er worden een aantal basis besparingsvarianten beschreven en  er wordt een indicatie gegeven van de investeringskosten en terugverdientijden.

Het laten uitvoeren van een Quickscan Energie geeft u een objectieve kijk op uw energiehuishouding, inzicht in het energieverbruik ten opzichte van branchegemiddelden en inzicht in energiebesparende maatregelen. De scan draagt tevens bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor een goede uitvoering van de quickscan zullen wij een inventarisatie doen van de benodigde gegevens. Tevens gaan wij op locatie op bezoek voor verdere inventarisatie en overleg met de betrokken functionarissen. De resultaten worden gepresenteerd in een rapport waarin de volgende aspecten worden behandeld:

  • Huidige energieverbruiken en kosten;
  • Vergelijking met de branchegegevens;
  • Beschrijving gebouwen en installaties;
  • Klimaatinstellingen;
  • Quick wins;
  • Overige besparingsmaatregelen;
  • Investeringskosten op basis van kengetallen;
  • Terugverdientijden;
  • Subsidiemogelijkheden.