Minister Blok twijfelt aan strengere epc-eisen

De regels voor energiezuinig bouwen worden mogelijk toch niet strenger in 2015. Minister Blok (wonen) vreest dat een epc van 0,4 woningen vooral duurder maakt. Blok twijfelt ook aan het verhogen van de norm voor utiliteitsgebouwen. De minister erkent het belang van energieprestatie-eisen, maar wil in de moeizame woning- en bouwmarkt geen kostenverhogingen introduceren die niet kunnen worden terugverdiend. Binnenkort praat de Tweede Kamer over al dan niet verdere verscherping van de eis voor energiezuinig bouwen. Volgens de huidige plannen zou de epc-eis voor woningen met ingang van 1 januari 2015 van 0,6 naar 0,4 gaan.

Nederland is in Europees verband verplicht om in 2020 een (bijna) energie neutrale nieuwbouw te realiseren. In het ‘Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw’ is opgenomen dat in 2015 de nieuwbouweisen worden aangescherpt. Voor woningbouw gaat het om een EPC van 0,4 en bij utiliteitsgebouwen om 50 procent energielastenverlaging ten opzichte van het niveau van 2007. Blok zegt in zijn brief: “Op basis van een eerste studie naar de kostenoptimaliteit van de aanscherping van de EPC naar 0,4 en na overleg met onder andere de partijen van het Lenteakkoord, ben ik van dat laatste op dit moment nog niet overtuigd. De komende maanden wil ik gebruiken om, in overleg met de marktpartijen, hier verder naar te kijken, voordat ik tot een definitief besluit kom. Ik zal u hierover in het voorjaar van 2014 nader informeren”.

Minister Blok neemt wel het plan van de Lente-Akkoord partners (Neprom, NVB Bouw, Bouwend Nederland en Aedes) van maart dit jaar voor een gedifferentieerde isolatie-eis over. Dit gaat per 1 januari 2015 in en houdt in: een Rc-waarde voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m2K/W. Uit onderzoek naar kostenoptimaliteit blijkt dit iets gunstiger uit te vallen dan de Rc-waarde van 5 m2k/W voor alle gebouwschildelen.