De Energie Prestatienorm Gebouwen (EPG) is de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van zowel woningen als utiliteitsgebouwen. De EPG is van toepassing op alle bouwaanvragen vanaf 1 juli 2012. De methode vervangt hiermee de oude EPC normering conform de NEN 5128 voor woningbouw en de NEN 2916 voor utiliteitsbouw.

De nieuwe EPG norm doet meer recht aan de bouwfysische werkelijkheid en de huidige specifieke omstandigheden in Nederland. Ook sluit de EPG beter aan bij de praktijkervaringen van de laatste jaren. Op basis van die ervaringen is een groot aantal uitgangspunten, formules en forfaitaire waarden (kengetallen) in de EPG verbeterd ten opzichte van de huidige normen.

Bij uw bouwaanvraag dient u middels een EPC berekening aan te tonen dat in het gebouwontwerp is voldaan aan eisen die gesteld worden op energieprestatie gebied. Ingenieursbureau Gadella heeft door de jaren heen veel kennis opgedaan op het gebied van bouwregelgeving, bouwfysica, bouwtechniek en installatietechniek, hierdoor kunnen wij u een EPC berekening tegen een gunstig tarief aanbieden.