malietoren den haagIn het kader van de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings  Directive (EPBD) moet elke woning en/of utiliteitsgebouw dat verkocht  wordt of opnieuw verhuurd wordt voorzien zijn van een  energieprestatiecertificaat. Op het certificaat staat de energetische  kwaliteit van het gebouw weergegeven. Ook worden er op het certificaat  een aantal globale energiebesparende maatregelen weergegeven. De  verplichting tot het hebben van een energieprestatiecertificaat is  aangegeven in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) en de Regeling  Energieprestatie Gebouwen (REG).
Het energielabel biedt eigenaren van kantoren, winkels,  zorginstellingen, scholen, horeca en ander bedrijfsmatig vastgoed  belangrijke voordelen. Het is een instrument om de energieprestatie van  een gebouw inzichtelijk te maken en een wegwijzer naar lagere energiekosten.

Om het energieprestatiecertificaat  vast te stellen zal één van onze  adviseurs uw vastgoedobject bezoeken en inspecteren. Tijdens de  inspectie zullen de bouwkundige en installatietechnische eigenschappen  van het object worden geïnventariseerd. Aan de hand van de gegevens  wordt  de energie-index  met gecertificeerde software bepaald. Het  energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. De kosten voor het opstellen van een energieprestatiecertificaat zijn  afhankelijk van de grootte van het vastgoedobject. Neem gerust contact  met ons op om een offerte aan te vragen.