Energielabel nog steeds verplicht

Het wetsvoorstel wet Kenbaarheid Energieprestatie Gebouwen (KEG) is op 20 november 2012 door de Tweede Kamer verworpen. Het feit dat het wetsvoorstel in de huidige vorm niet is aangenomen betekent niet dat de verplichting om een energielabel te hebben op een transactiemoment van de baan is. Integendeel, het energielabel is nog steeds verplicht. Echter, de Nederlandse overheid zal op zoek moeten naar een andere invulling van het systeem van sanctionering en handhaving van het label. Sinds 2008 is het verplicht een energielabel te overhandigen bij verkoop en verhuur van een gebouw of woning. Kopers en huurders kunnen naar de rechter stappen als de eigenaar van een gebouw geen energielabel wil verstrekken.

Het wetsvoorstel wet KEG zou het volgende geregeld hebben:

  • De verkoop van een gebouw of de woning kan uitsluitend doorgang vinden als vooraf een energielabel wordt overlegd.De notaris ziet hierop toe;
  • Huurders kunnen 10 procent huurvermindering toepassen als de verhuurder geen afschrift van het energielabel heeft verstrekt;
  • In een commerciële advertentie waarin een gebouw of huis te koop of te huur wordt aangeboden, moet de energielabelklasse – indien er een energielabel aanwezig is – worden vermeld;
  • In gebouwen met een publieksfunctie groter dan 500 vierkante meter het energielabel op een zichtbare plaats hangen, indien er een aanwezig is;
  • Een aanscherping van de verplichting voor overheidsgebouwen met een publieksfunctie om een energielabel te hebben en op een zichtbare plaats te hangen, van 1000 naar 500 vierkante meter;
  • Verruiming van de uitzonderingen op de verplichting tot het overhandigen van een energielabel, zoals bijvoorbeeld recreatiewoningen.

 

Tijdens de stemronde waarin het wetsvoorstel werd afgewezen, werden wel een amendement en een drietal moties aangenomen door de kamer. Een van deze moties betreft het ‘vereenvoudigen van het systeem van energieprestatiecertificaten’. Agentschap NL speelt op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een centrale rol bij het in kaart brengen van opties om aan deze vereenvoudiging invulling te geven. Het resultaat van deze brainstormfase moet resulteren in een nota aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst, zodat deze een nieuwe koers kan uitzetten voor de implementatie van de herziene richtlijn EPBD.