Energielabel in belang van huizenkoper

Het energielabel van woningen is in het belang van kopers, omdat die  hiermee informatie krijgen over de toekomstige energiekosten. Dat meldt  AvEPA in een brief aan minister Blok.

De Tweede Kamer heeft op 20 november tegen de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen gestemd. Dit betekent dat er voorlopig geen sanctionering wordt toegepast op het ontbreken van het energielabel. De Associatie van Energie Prestatie Adviseurs (AvEPA) reageert ‘met verbazing en grote ongerustheid’ op het besluit in de Tweede Kamer.
‘Hiermee komt het energiebeleid wederom op losse schroeven te staan,’ schrijft AvEPA-voorzitter Guus Gijsbers in een brief aan minister Blok. De vereniging had gehoopt dat het wetsvoorstel zou worden goedgekeurd. Nederland stemt nu tegen alle verwachtingen in niet in met de herziende Europese richtlijn voor energiebesparing (EPBD). AvEPA wil van de minister weten hoe hij alsnog aan de Europese richtlijn wil voldoen.

Woonlasten
Gijsbers benadrukt het belang van het energielabel voor de consument. ‘Met het energielabel krijgt een potentiële koper van een huis inzicht in de energiezuinigheid van de woning en de daarmee samenhangende energiekosten. Die dragen voor een groot deel bij aan de totale woonlasten,’ aldus Gijsbers. Volgens de voorzitter van AvEPA is de
regering van plan om ook de koppeling van het energielabel met het woningwaarderingsstelsel te schrappen. Dit haalt de prikkel weg voor corporaties en verhuurders om iets aan energiebesparing te doen. Er komt  dan weinig tot niets meer terecht van energiebesparing in de gebouwde omgeving,’ meldt Gijsbers. Minister Blok betreurt het dat het voorstel het niet heeft gehaald en zal op korte termijn overleggen met Brussel over de ontstane situatie.